Strona główna
O nas
Stowarzyszenie
Nasze usługi
Dlaczego my?
Zwrot podatku
Dokumenty do rozliczenia
Zasiłek rodzinny/Kindergeld
Kindergeld a Program Rodzina 500plus
Dokumenty do Kindergeld
Opłaty członkowskie
Kontakt
Częste pytania
Wspolpraca
Wyciag ze Statutu PL
Statut Stowarzyszenia De
Impressum


W jakim czasie należny się rozliczyć z niemieckiego podatku?
Zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja lub jeżeli korzystasz z usług naszego biura, to do 31 grudnia roku następującego po roku rozliczenia podatku .

Za jaki okres wstecz można sie rozliczyć?
Rozliczenia można dokonać do 4 lat wstecz lub w szczególnych wypadkach nawet do 7 lat wstecz. Zadzwoń i zapytaj!


Jakie dokumenty potrzebne są aby rozliczyć się z podatku? Możesz tutaj pobrać!
Podstawą do rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym jest posiadanie karty podatkowej, tzw Lohnsteuerbescheinigung. Zobacz tutaj, co to jest.

Podatek od wynagrodzeń jest potrącany przez pracodawcę, w postaci zaliczki, której wysokość jest uzależniona od klasy podatkowej, do jakiej należy pracownik:  

 • do klasy I należą osoby stanu wolnego, osoby rozwiedzione i owdowiałe,
 • do klasy II należą osoby stanu wolnego w gospodarstwie, w którym zameldowane jest co najmniej jedno dziecko i nie mieszkają z inna osoba dorosła, która nie jest dzieckiem;
 • klasa III obejmuje pracowników zamężnych i żonatych oraz osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka, zkontakuj sie z naszym biurem, jezeli masz pytania co w następnych latach;
 • klasę IV mogą wybrać małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy
 • w klasie V znajduje się jeden z małżonków, jeżeli drugi wybrał klasę III
 • do klasy VI należą pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł

Klasę podatkowa można zmieniać bez powodu razy w ciągu roku, a realizacja następuje z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, jeżeli wniosek wpłynął do urzędu skarbowego co najmniej dwa tygodnie wcześniej. 

Kto musi się rozliczyć z podatku w Niemczech?
Z podatku muszą się rozliczyć następujące osoby:

 • którym pracodawca w trakcie zatrudnienia wypłacał dodatki nieopodatkowane i zanotował to w pozycjach od nr. 16 do 21 na Lohnsteuerbescheinigung;
 • które posiadają trzecia klasę podatkowa, a małżonek pracuje lub przebywa w Polsce,
 • którego pracodawca odprowadza składki społeczne w Polsce

Jaka jest kara za nie złożenie zeznania?
Najmniejsza kara za nie złożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech wynosi 150 EUR.

Jakie ulgi można zawnioskować w zeznaniu podatkowym:

Podatnikowi przysługują następujące odliczenia od dochodu (ulgi):

 • z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (dochodzi do tego w wypadku gdy w miejscu zamieszkania w Polsce, przebywa najbliższa rodzina, czyli współmałżonek oraz dzieci,
 • z tytułu posiadania dzieci, oraz dorosłych dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania; 
 • z tytułu dojazdów własnym samochodem do Polski, które należny udokumentować;
  kopią dowodu rejestracyjnego,
  kopią polisy ubezpieczeniowej samochodu,
  oryginałami rachunków za paliwo,
  rachunkami na naprawy lub za przeglądy samochodu, z których wynika ilość  przejechanych kilometrów,
  informacja o stanie licznika na początku i na końcu roku,
  zestawienie, w jakich dniach i o której godzinie rozpoczęto i zakończono podróż do domu,
  jeżeli podróże odbywane były środkami komunikacji publicznej:
  oryginały biletów

Dopuszczalne jest co najmniej 6 wizyt w domu w roku pracy w Niemczech!

 • koszty dojazdów do pracy, w Niemczech
 • środki robocze (np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma), jeżeli brak rachunków, można podać kwotę ryczałtową;
 • ubrania robocze,
 • czyszczenie ubrań roboczych, podawane ryczałtem, jeżeli pracodawca ich niepokrywa;
 • składki na związki zawodowe,
 • prowadzenie konta niemieckiego, ryczałtowy koszt 16 euro,
 • rozmowy tel. do Polski powyżej 15 minut, udokumentowane rachunkami;
 • koszty wypadku w drodze do pracy lub w drodze do rodziny, jeżeli nie były pokryte przez pracodawce lub inne instytucje,
 • koszty naprawy samochodu, z wypadku lub uszkodzenia w drodze do pracy lub rodziny;
 • koszty związane ze szkoleniem zawodowym, jeżeli nie pokrywa ich pracodawca,
 • Jeśli pracownik był zmuszony do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na obowiązki służbowe, może zaliczyć sobie wydatki z tym związane do kosztów, jeżeli odległość miedzy mieszkaniami wynosi co najmniej 30km lub jest przeprowadzka całej rodziny do Niemiec.
 • oraz inne, zadzwoń i zapytaj.

UWAGA!!!!

Rozliczenie razem z małżonkiem jest zawsze korzystne, w niektórych wypadku gdy dochód uzyskany z tytułu pracy małżonka lub obydwóch małżonków w Polsce przekroczył dochód z Niemiec lub jest tylko mniejszy do ok. 20%, to możne być rozliczenie wspólne niekorzystne.