Strona główna
O nas
Stowarzyszenie
Nasze usługi
Dlaczego my?
Zwrot podatku
Dokumenty do rozliczenia
Zasiłek rodzinny/Kindergeld
Kindergeld a Program Rodzina 500plus
Dokumenty do Kindergeld
Opłaty członkowskie
Kontakt
Częste pytania
Wspolpraca
Wyciag ze Statutu PL
Statut Stowarzyszenia De
Impressum


Prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld ma rodzic legalnie zatrudniony w Niemczech oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Procedura otrzymania niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld

 • Wypełnione dokumenty przesyłają Państwo na mój adres.

 • Ja sporządzam wniosek, który przesyłam do odpowiedniej Kasy Rodzinnej.

 • Prowadzę korespondencję z Kasą Rodzinną.

 • Państwo otrzymują druki, które składają Państwo w odpowiednich instytucjach.

 • Ja otrzymuję decyzje o zasiłku rodzinnym i w razie potrzeby składam odwołanie od decyzji.

 • Kwota otrzymanego zasiłku trafia bezpośrednio na Państwa konto.

 • Państwo otrzymują ode mnie decyzję z listem wyjaśniającym.Vollmach Stpfl..PDFInstrukcja - Zasiłek rodzinny, jakie dokumenty należny dostarczyć aby zawnioskować Kindergeld.

Ankieta personalna - dokument należy wypelnić i podpisac. Ponieważ dane zebrane w formularzach posłużą do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny, proszę wypełnić je dokładnie i zgodnie z prawdą.

Oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, dokument jest tylko ważny do momentu uzyskania pozytywnej decyzji Kindergeld lub decyzji na odwołanie

Wniosek o przyznanie zasiłku KINDERGELD - proszę podpisać:z lewej strony podpisuje wnioskodawca a z prawej drugi rodzic.

Zaświadczenie pracodawcy (Arbeitgeberbescheinigung) - musi potwierdzić niemiecki pracodawca lub polska firma, która oddelegowała pracownika do Niemiec.

Konto bankowe - wypisac i podpisac. Nie nalezy potwierdzac przez bank.

Pełnomocnictwo - proszę wydrukować i podpisac nad wyrazem "Unterschrift".

 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny - wypełnić i potwierdzić w biurze ewidencji ludności lub w organach właściwych w sprawach stanu cywilnego.


Formularz E 411 - przykład, nie wypełniać

A1 - proszę również ten dokument dostarczyć, należy go żadać od pracodawcy. Przykład można tutaj zobaczyć. • Oświadczenie o ukończeniu  pierwszego wykształcenia i pracy zrobkowej - proszę wypełnić zawsze, nawet w przypadku gdy dziecko PEŁNOLETNIE jeszcze się uczy lub studiuje
 • Zaświadczenie o nauce w szkole lub na wyższej uczelni - wypełnić i potwierdzić przez szkołę lub uczelnię - dołączyć zawsze, jeżeli dziecko ukończyło 18-ty rok życia lub jeżeli w najbliższych miesiącach będzie pełnoletnie.
 • Oświadczenie o dochodach dziecka w wieku powyżej 18 lat za okres do 31.12.2011 za lata 2008 oraz 2009 - wypełnić i podpisać - wnioskodawca oraz pełnoletnie dziecko.
 • Oświadczenie o dochodach dziecka w wieku powyżej 18 lat za okres do 31.12.2011 za lata 2010 oraz 2011 - wypełnić i podpisać - wnioskodawca oraz pełnoletnie dziecko.
 • Zaświadczenie Kraje UE/EOG można tuta pobrać - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach dziecka pełnoletniego za każdy rok, w którym miało ono ukończone 18 lat i wciąż przysługiwał mu Kindergeld (bez względu na to czy dziecko uzyskało jakieś dochody czy też nie).


 • Metryki urodzenia dzieci - durki Unijne,
 • Skrócony akt małżeństwa - durk Unijny,
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech,
 • Zaświadczenie o wyskości i okresie pobieriania zasiłku rodzinnego w Polsce, jeżeli nie był pobierany zasiłek, to należy złożyć wniosek (jeżeli nie był składany do dnia dzisiejszego) na 5 lat do tyłu.
 • W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister
 • Kopie decyzji podatkowych z Niemiec za ostatnie 5 lat oraz Lohnsteuerbescheinigung z ostatnich 5 lat pracy.