Strona główna
O nas
Stowarzyszenie
Nasze usługi
Dlaczego my?
Zwrot podatku
Dokumenty do rozliczenia
Zasiłek rodzinny/Kindergeld
Kindergeld a Program Rodzina 500plus
Dokumenty do Kindergeld
Opłaty członkowskie
Kontakt
Częste pytania
Wspolpraca
Wyciag ze Statutu PL
Statut Stowarzyszenia De
Impressum


  • Państwo kontaktują się z nami telefonicznie lub mailem.
  • Po otrzymaniu maila lub po rozmowie telefonicznej przesłane zostaną zainteresowanej osobie odpowiednie dokumenty potrzebne do rozliczenia podatkowego.

  • Wypełnione dokumenty odsyłają Państwo wraz z Lohnsteuer- bescheinigung na nasz adres.

  • Po otrzymaniu kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów, trafia Państwa deklaracja podatkowa do właściwego niemieckiego Urzędu Skarbowego.
  • Urzędy Skarbowe kontaktują się z nami w sprawie Państwa rozliczenia podatkowego.

  • Urzędy Skarbowe przesyłają do mnie decyzję podatkową, ja sprawdzam jej poprawność i w razie potrzeby składam odwołanie.

  • Zwrot podatku trafia bezpośrednio na Państwa konto.

  • Państwo otrzymują od nas list wyjaśniający oraz decyzję.

UWAGA! Od roku 2010 nastąpiły znaczne zmiany podatkowe, które mogą w przypadku kawalerów, rozwodników bez dzieci prowadzić do obowiązku rozliczenia się z podatku niemieckiego.

W Niemczech osoby, które są zobowiązane do rozliczenia się z podatku muszą deklaracje dostarczyć do Urzędów Skarbowych do 31. maja lub  urzędy te zażądają je pisemnie pod groźbą kary.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia niemieckiego podatku, wszystkie oświadczenia i pełnomocnictwa są ważne tylko do momentu uzyskania decyzji podatkowej, dlatego co roku należny podpisywać je na nowo

Komplet dokumentów do rozliczenia podatkowego, dokumenty z kodem do otwarcia, proszę przesłać do nas maila a my go podamy


Pełnomocnictwo podatnik - proszę wydrukować i podpisać nad wyrazem "Unterschrift".

Pełnomocnictwo małżonek podatnika - proszę wydrukować i podpisać

Oświadczenie o przystąpieniu do stowarzyszenia, dokument jest ważny tylko do momentu otrzymania decyzji podatkowej lub decyzji na odwołanie

Oświadczenie - proszę podpisać nad wyrazem "Unterschriften" (w przypadku małżeństw, obydwoje małżonkowie), to oświadczenie pozwala na przesłanie rozliczenia podatkowego droga elektroniczną.W ten sposób przesłane deklaracje podatkowe są opracowywane przez niemieckie Urzędy Podatkowe w pierwszej kolejności.

Instrukcja podatek

Ankieta Podatek - wydrukować, przeczytać, dokładnie wypełnić i podpisać.

Dokumenty potrzebne do niemieckiego rozliczenia podatkowego w formacie PDF.

Zaświadczenie EU/EOG w formacie PDF.


Formularz o pracach na budowach w Niemczech. Wypełnia się, jeżeli zmnieniło się miejsce zamieszkania/zameldowania.

Abtretungsanzeige - wydrukuj, jeżeli nie masz swojego konta. Zwróć uwagę aby obydwie strony były wydrukowane na jednej kartce. Ważne!!

Wzór - jak należny wypełnić formularz "ABTRETUNGSANZEIGE"

Formularz ubezpieczenia wypełnia pracodawca. Ważny od 2010 roku.

Od roku podatkowego 2010 należy do niemieckiego rozliczenia podatkowego dołączyć  formularz o ubezpieczeniach społecznych wypełniony przez pracodawcę.